Kas soovid osta uut autot?

Chevrolet´ lahendus romusõidukitele

Kui on aeg hüvastijätuks

Kõik head asjad saavad kunagi otsa. Oleme veendunud, et sinu auto pakub sulle palju aastaid sõidurõõmu, kuid teame, et ühel päeval saabub siiski ka hüvastijätuaeg.

Oleme Chevrolet’s pühendunud oma seaduslike kohustuste täitmisele – nii nagu peame oluliseks ka taastöötlemist. Võtame sinu romusõiduki tasuta* tagasi, suunates 85% sinu vanast autost taastöötlemisse või taaskasutusse. Kogume samamoodi kokku ka kõik Daewoo mudelid.

Mis on seaduses kirjas?

Kõik tootjad on kohustatud järgima elutsükli lõpetanud sõidukitele kehtestatud reegleid. Tootja peab tagasi võtma kõik sõidukid, mis on registreeritud Eestis. Otsi üles oma lähim programmis osalev Chevrolet’ lepinguline lammutuskoda.

Süsteem toimib Chevrolet’s järgmiselt:

Käitlusseandmine

Viimane omanik toimetab sõiduki lepingulise lammutaja juurde. Pärast sõiduki kontrollimist väljastab lammutaja nõutava lammutuskaardi (CoD – Certificate of Destruction).

Eelkäitlus ja saasteennetus

Kõigepealt tuleb maha võtta aku ja neutraliseerida turvapadjad. Seejärel eemaldab lammutaja sõidukist kõik kütused ja muud käitusvedelikud. Siia hulka kuuluvad mootoriõli, transmissiooniõli, pidurivedelik ning õhu konditsioneerimissüsteemi jahutus- ja külmutusvedelikud.

Demonteerimine

Järgmine samm on osade ja süsteemide demonteerimine, et neid kasutatud osadena edasi müüa või kasutada neid osade taastootmiseks. Kui see on majanduslikult mõttekas, kasutatakse selliseid materjale nagu plastid või klaas pärast demonteerimist taastootmiseks.

Ladustamine

Keskkonnaohtlikud materjalid tuleb kokku koguda ja saata spetsialiseeritud taaskasutus / käitlusettevõttesse taaskasutamiseks või hävitamiseks.

Tükeldamine

Eeltöödeldud kered toimetatakse tükeldajasse, mis teeb sõiduki tükkideks ja sordib tükeldussaadused edasiseks jäätmekäitluseks või taaskasutuseks fraktsioonidesse.

Tükeldusjärgne tehnoloogia

Tükeldamisel eraldatud materjalifraktsioone järeltöödeldakse mitmesuguseid tehnoloogiaid kasutades (magnet, pöörisvool, flotatsioon), et neist saaksid sellised fraktsioonid, mida hiljem oleks võimalik kasutada väärtusliku sekundaartoormena

Jäätmekäitlus / Taaskasutus / Jäätmehoidla

Tükeldajast tekkivaid materjalifraktsioone saab käidelda jäätmena (nt söe asemel kõrgahjus, reoveemuda vee-eraldamisvahendina) või taaskasutada tsemenditööstuses. See protsessiahel võimaldab sõiduki 85%-list taaskasutust ja vähendab tohutult jäätmehoidlasse saadetavate jäätmete hulka.

Taastöötlemiseks sobiv disain

Chevrolet' taastöötlemiseks sobiva disaini strateegia on oluline osa meie tootevastutusest.