Intellektuaalse omandi andmekaitse ja

Seda veebilehte haldab Chevrolet Central and Eastern Europe Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 117, edaspidi: “Chevrolet”.

 

1. Intellektuaalne omand

Kõik käesoleval veebilehel olevad materjalid on Chevrolet intellektuaalne omand. Materjale ei tohi kopeerida ega reprodutseerida, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik materjalide internetis vaatamiseks. Eelnevale vaatamata on veebilehe lehekülgi tervikuna lubatud isiklikuks tarbeks printida paberile. Mõnikord võime anda sulle võimaluse alla laadida taustapilte, ekraanisäästjaid ja teisi veebilehel olevaid elemente.

2. Veebilehele linkiminee

Kui soovid veebilehele linki luua, peab link viima kodulehele.

3. Teabe õigsus

Veebilehel toodud informatsioon on mõeldud Chevrolet klientidele Eestis ning ei pruugi kohalduda teistes maades. Me teeme kõik endast sõltuva, et veebilehe andmed oleksid õiged ja ajakohastatud, kuid me ei vastuta nõuete ega kahju eest, mis tekivad tuginemisest veebilehe sisule. Me jätame endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone mis tahes ajal. Eestis kehtivate toote spetsifikatsioonidega tutvumiseks palun pöördu Chevrolet edasimüüja poole Eestis.

4. Mis me sinu edastatud infoga teeme

Chevrolet austab sinu privaatsust. Chevrolet ei kogu sinu kohta andmeid, mille kaudu saab tuvastada sinu isikut (nt sinu nimi, aadress, telefoni number või e-posti aadress, edaspidi „isikuandmed“), kui sa neid meile ise vabatahtlikult ei esita. Kui sa ei taha, et sinu isikuandmeid kogutakse, palun ära esita neid.

Chevrolet ei edasta sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma sinu eelneva nõusolekuta. Chevrolet kasutab sinu andmeid selleks, et anda sulle informatsiooni uute toodete, teenuste ja eripakkumiste kohta, samuti teenuse kvaliteedi hindamiseks ning parandamiseks. Ainult nendel eesmärkidel võidakse sinu isikuandmed avaldada Chevrolet sidusettevõtetele, Chevrolet jaemüüjatele ja teenusepakkujatele, kes on seotud sinu isikuandmete töötlemise, sh säilitamisega. Palun tutvu andmetöötlejate loeteluga järgmisel lingil [link]. Kui sa seda ei soovi, palun võta meiega ühendust allolevatel kontaktidel. Mõned neist võivad asuda väljaspool Euroopa Liidu piire, kuid meie omavaheliste lepingute tõttu on neil kohustus hoida sinu isikuandmed konfidentsiaalsetena. Kui sa edaspidi lisainformatsiooni saada ei soovi, tee selle kohta märge vastavasse kastikesse veebilehe päringuvormide lõpus enne, kui sa isikuandmed edastad.

5. Elektrooniline andmevahetus

Selleks, et saaksime saata sulle sinu soovidele ja huvidele vastavat infot, on meie e-kirjadele lisatud veebilink. Veebilink võimaldab meil jälgida ja koguda informatsiooni, näiteks selle kohta, kas meie e-kirja on loetud ja millistele meie e-kirjas sisalduvatele linkidele on klikatud. Sel moel kogutud andmed võimaldavad meil ennast sinu huvidega kursis hoida ning vältida mittevajalike teadete saatmist klientidele.

Juhul kui sa ei soovi meilt teavet enam saada või soovid, et me sind oma meiliadressaatide nimekirjast eemaldaksime, siis palun anna sellest teada "kustutage mind oma meililistist” lingi kaudu, mis sisaldub kõikides meie elektroonselt saadetud uudiskirjades.

Seejärel teeme kõik, mis mõistlikult meie võimuses, et vastav info oma failidest kustutada.

6. Müügiedendustegevus

Juhul kui liitud mõne võistluse, loterii või mis tahes muu kampaaniaga, võime me kasutada sinu esitatud isikuandmeid nende programmide raames.

7. Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebileht võib sisaldada linke teistele Chevrolet veebilehtedele või meie edasimüüjate, volitatud remonditöökodade, teiste sidusettevõtjate või sotsiaalmeedia veebilehtedele. Kui klikkad ükskõik millisel sellise veebilehe lingil, siis arvesta, et nendel veebilehtedel kehtivad oma andmekaitsepõhimõtted ning me ei võta endale vastutust teiste isikute veebilehtede eest. Enne kui nendel veebilehtedel oma isikuandmeid avaldad, tutvu palun seal kehtivate andmekaitsepõhimõtetega.

8. Info kogumine ja kasutamine

Info hulka, mida me automaatselt sinu arvuti logifailidesse kogume ja salvestame, kuulub sinu IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja keeleseadistus, operatsioonisüsteem, internetiteenuse pakkuja (ISP) ning kuupäeva/ajatempel.

Me kasutame seda informatsiooni selleks, et oma veebisaite tõhusamalt hallata, saada rohkem teavet meie erinevate veebisaitide külastajate eelistuste kohta, analüüsida trende ning koguda demograafilisi andmeid oma klientide kohta üldiselt. Kogutud informatsiooni võime kasutada oma turundus- ja reklaamteenuste osutamisel ja teabevahetuses.

Juhul kui kasutame isikuga mitteseotud andmeid koos isikuandmetega, siis käsitleme sellist infot isikuandmetena senikaua, kuni andmeid kasutatakse kombineeritult koos.

9. Küpsiste kasutamin

Chevrolet veebilehel, e-kirjavahetussüsteemis, internetiteenustes, reklaamides ja interaktiivsetes rakendustes võidakse kasutada nn küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, näiteks veebimajakaid ja pikslimärgendeid.

Küpsis on ainult tekstist koosnev infojada, mille me saadame oma veebiserveri kaudu sinu arvuti kõvakettal oleva veebilehitseja küpsistefailile. See võimaldab meie veebilehel sind meeles pidada, kui veebiserveri ja veebibrauseri vahel ühendus luuakse. Küpsise peamine eesmärk on kasutajad tuvastada ja võimaldada meie veebiserveril luua kohandatud veebilehti, mille tulemusena on Chevrolet veebileht sinule kohandatud ja teenib rohkem just sinu huve.

Samuti kasutab Chevrolet ja meie partnerid küpsiseid ja muid tehnoloogiaid selleks, et pidada meeles meie veebilehe, rakenduste ja internetiteenuste kasutajate isikuandmeid. Seda tehakse näiteks nii, et jäetakse meelde info, mille sa varem oled veebi päringuvorme täites avaldanud.

Veebilehel on kasutatud kahte liiki küpsiseid:

  • Sessiooniküpsised on ajutised küpsised, mis jäävad sinu veebilehitseja küpsisefaili senikauaks, kuni sa veebilehelt lahkud. Samuti kustub küpsis siis, kui sa ei ole saiti mõnda aega kasutanud.
  • Alalised küpsised jäävad sinu veebilehitseja küpsisefaili palju kauemaks. Perioodi pikkus sõltub sellest, kuidas sa oma veebilehitseja oled seadistanud. Alalised küpsised võimaldavad edastada infot veebiserverisse iga kord, kui veebilehte külastatakse. Alalisi küpsiseid tuntakse ka jälgimisküpsiste nime all.
10. Kolmandate isikute küpsised

Chevrolet võib aeg-ajalt kasutada reklaamide edastamisel ja turundusalase info vahetamisel kolmandast isikust reklaamiteenusepakkujate abi. Kolmandast isikust reklaamiteenusepakkujad kasutavad küpsiseid reklaamide tõhususe hindamiseks ja reklaami sisu kliendile lähemale toomiseks. Kolmandast isikust reklaamiteenusepakkujad võivad koguda sellist infot nagu geograafilise asukoha andmed ja kontaktandmed, nt e-posti aadress.

Kolmandast isikust reklaamiteenusepakkujate privaatsuspõhimõtetes on kirjas täpne info, kuidas nemad küpsiseid kasutavad. Juhul kui soovid nimetatud kolmandate isikute privaatsuspõhimõtetega põhjalikumalt tutvuda, võid külastada Network Advertising Initiative’i veebilehte, kus on kirjas ka teave, kuidas sellist jälgimist tõkestada.

11. Veebimajakad ja pikslid

Meie veebilehed ja e-kirjad võivad sisaldada elektroonset kujutist, mida tuntakse veebimajaka või pikslimärgendi nime all. Veebimajakaid ja pikslimärgendeid kasutatakse peamiselt kolmandate isikute tehnoloogias, näiteks Google Analytics’is selleks, et jälgida veebilehe külastajate tegevust.

12. Küpsiste lubamine ja keelamine

Sul on võimalik oma internetilehitseja seadistada nii, et see kas keelab või lubab küpsiste salvestamise. Täpsemat infot selle kohta, kuidas oma veebilehitseja seadistusi muuta, saad oma veebilehitseja juhendist või veebilehelt All About Cookies.
Palun arvesta siiski sellega, et kui sa küpsiste salvestamise keelad, siis ei ole Chevrolet veebilehele osad funktsioonid sulle enam kättesaadavad.

13. Meie poole pöördumine isikuandmete kaitse küsimustes

Kui sul on seoses meie isikuandmete kaitse põhimõtetega muresid või tahad teada, kuidas me sinu isikuandmeid kasutame, saada meile palun e-kiri alltoodud kontaktidel. Samadel kontaktidel saad meiega ühendust võtta, kui soovid ligipääsu oma isikuandmetele või soovid oma isikuandmeid muuta, blokeerida või kustutada. Me teeme mõistlikkuse piires kõik endast sõltuva, et sinu soov täita.

info-ee@chevrolet-crm.com

Kuupäev: 23.11.2011